Manevi Arınma: Tövbe

Manevi Arınma: Tövbe

Kudret elinin şekil verdiği toprak heykel ruhla buluşunca Âdem var oldu.

Kaybolan Merhameti Aramak

Kaybolan Merhameti Aramak

Göz aydınlığımız, gönül sürurumuz, günbegün yeşerttiğimiz umudumuz, yavrularımız…

Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası

Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası

13 Ağustos 1918’de Güneyce’de doğar Mehmet Kara. Altı yaşındayken hafızlığa başlar. Hafızlığını bitirince, 1931-1934 yıllarında ilkmektep tahsilini tamamlar.

Afrika’da Din Hizmetine Adanmış bir Ömür: Ebu Bekir Efendi

Afrika’da Din Hizmetine Adanmış bir Ömür: Ebu Bekir Efendi

Ebu Bekir Efendi, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşayan müslümanların talebi üzerine, din eğitimine katkıda bulunması ve müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı ihtilafları gidermek amacıyla 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilmiş, aslen Kuzey Irak’ın Şehrizor bölgesinden bir alimdir ve baba tarafından Seyyid’dir. 

Hz. Muhammed’in Mirasçıları...

Hz. Muhammed’in Mirasçıları...

Hademe-i hayrat/din hizmetkârları: En başta mihrap olmak üzere kürsü, minber, minare, mabedin mütemmim cüzleri, müezzin, imam-hatip, müftü, vaiz ve Hz. Âdem ile başlayan İslam davetçileri, Hz. İbrahim’in kabul olunmuş duaları ve Hz. Muhammed’in mirasçıları...

Kur’an'ın Işığında İnsanlığa Model Gençler

Kur’an'ın Işığında İnsanlığa Model Gençler

Hayatın en etkili dönemidir gençlik. İnsanın kişiliğinin oluştuğu, gelecekteki duruşunun belirlendiği, etkili kararların alındığı, büyük liderlerin doğduğu, güçlü desteklerin sunulduğu bir çağdır. Peygamberimize destek olanlar arasında birçok genç vardı. Ashap da İslam’ın en heybetli ilk genç neslini oluşturmuştur.

Dünden Bugüne Kur'an Eğitim ve Öğretimi

Dünden Bugüne Kur'an Eğitim ve Öğretimi

Bizleri aşama aşama kemale eriştiren Rabbimizi tanımamızı sağlayan, bizlere varoluş sebebimizi bildirip önce kendimizle sonrasında insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkimizi düzenleyen, ebedî mutluluk yurdu ahireti müjdeleyerek onun izdüşümü mesabesindeki dünyayı anlamlandıran bir kitap olan Kur’an-ı Kerim’i öğrenip okumak, öğretmek, dinlemek, anlamak ve anlatmak, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden bugüne hem ibadet hem de dinî bir görev addedilmiştir. 

Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler

Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler

Yaşadığımız hayatı ve evreni fizik ve metafizik boyutuyla anlamlandıran yüce dinimiz İslam; inanç, bilgi ve ahlakla bezenmiş huzurlu bir hayatı tesis eden ve insanlığa ebedî kurtuluşu gösteren ilahi bir nizamdır. Temel inanç esasları, ibadet ve ahlak umdeleriyle hayata hakikat penceresinden bakmayı öğreten dinimiz, saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli zaaflarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanın, düşünce ve aksiyon planında zaaf ve sapmalara yenilmeden kulluk yolculuğuna devam edebilmesi için yolunu ve ufunu aydınlatmaktadır.

En Güzel Öğretmen, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)

En Güzel Öğretmen, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)

Doğumuyla yeryüzünü şereflendiren, Risaletiyle; cehalet ve zulmün pençesinde can çekişen insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in her alanda örnekliği: "Ben ancak muallim olarak gönderildim." diyerek öğretmenlik alanında da çağları aşıyor.

Dünyanın Gerçek Sahibi Gençler

Dünyanın Gerçek Sahibi Gençler

Gençlik insan ömrünün en hareketli aynı zamanda en bereketli dönemidir. Dinamizm, heyecan, hayaller, idealizm gibi olumlu ya da tecrübesizlik ve bazen de sorumsuzluk gibi olumsuz çağrışımları barındırması itibari ile gençlik dönemi çelişkiler yumağıdır.

Peygamberimiz ve Gençlik

Peygamberimiz ve Gençlik

Gençlik; insanın, kendisini, evreni ve Yaratıcıyı anlamlandırma sürecinde, varlık sahasında benliğini ön plana çıkararak eşya ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği, bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gel-gitleri yaşadığı fırtınalı bir dönemdir.