624 personelin katıldığı

Din hizmetlerini yürüten personelin cami içinde ve cami dışında yürüttüğü etkinliklerde verimliliği artırmak, personelin görev heyecannını ve hizmet kalitesini yükseltmek, bilgi paylaşımında bulunmak, ulusal ve küresel düzeyde din ve diyanet hizmetlerinde farkındalık oluşturmak ve merkez ile taşra arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla “Din Görevlileri Buluşması” kapsamında hizmet içi eğitim seminerleri düzenleniyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde "18. Dönem Din Görevlileri Buluşması Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi. 

Eğitim semineri, Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Cafer Tayyar Doymaz’ın açış konuşmasıyla başladı. 

Seminer süresince başta “Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci” ile “Din Görevliliğinde Manevi Boyut”konuları olmak üzere;

“İslam’ı Temsilde Nebevî Metot”“Sünnetin Dindeki Yeri”,

“İmamet ve Müezzinlikte Yaygın Hatalar”,

“Soruşturmaya Sıkça Konu Olan Hususlar”,

“Gençliğe Yönelik Tehditler”,

“Mezhep Gerçeği” ve “Din İstismarı İle Mücadele” konularında Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri ve akademisyenler tarafından eğitimler verildi.